Senioren-Turnier

Nr. Jahr Ort Sieger 2. Rang 3. Rang
1 1997 Lyss Kapo Zürich Stapo Bern Kapo Freiburg
2 1998 Lyss Stapo Bern Kapo Zürich Kapo Bern
3 1999 Lyss Kapo Zürich Kapo Freiburg Kapo Bern
4 2000 Lyss Kapo Zürich Stapo Bern Kapo Bern
5 2001 Lyss Kapo Zürich Kapo Bern Kapo Thurgau
6 2003 Lyss Kapo Graubünden Kapo Zürich Stapo Bern
7 2004 Lyss Stapo Bern Kapo Bern Kapo Zürich
8 2005 Flims Stapo Bern Kapo Zürich Kapo Graubünden
9 2006 Flims Kapo Zürich Stapo Bern Kapo Thurgau
10 2007 Flims Kapo Zürich Stapo Bern Kapo Bern
11 2008 Flims Kapo Zürich Kapo Graubünden Kapo Bern 1
12 2009 Flims Kapo Bern 1 Polizia Ticino Kapo Zürich
13 2010 Flims Kapo Bern 1 Kapo Zürich Stapo Zürich
14 2011 Flims Kapo Zürich Stapo Zürich Kapo Bern
15 2012 Flims Stapo Zürich Kapo Thurgau Kapo Zürich
16 2013 Flims Kapo Zürich Stapo Zürich Kapo Thurgau
17 2014 Flims Kapo Zürich Stapo Zürich Kapo Graubünden
18 2015 Flims Stapo Zürich Kapo Zürich Polizia Ticino
19 2016 Flims Kapo Zürich Polizia Ticino Stapo Zürich
20 2017 Lenzerheide Kapo Zürich Stapo Zürich Polizia Ticino
21 2018 Lenzerheide Kapo Zürich Kapo Graubünden Stapo Zürich
22 2019 Lenzerheide Kapo Zürich Kapo Graubünden Polizia Ticino